Znanstveni rad - Rad s konferencije
Bioplastika u tekstilu

Grancarić, Ana Marija; Jerković, Ivona; Tarbuk, Anita (2013)