Stručni rad - Pregledni rad
Postupci proizvodnje, uzorkovanja i analize deterdženata

Tarbuk, Anita; Pušić, Tanja; Dekanić, Tihana (2013)