Pages

"Club kids"
"Club kids"
Tomislav Hvasta
20. stoljeće kroz svako desetljeće bilo je obilježeno promjenama koje su se najviše očitavale u svijetu mode i glazbe. Od jazz-a i flapper djevojaka u underground barovima 1920-ih u New Yorku do Londonske New Romantics scene 1980-tih; glazba i moda dva su bitna čimbenika - uz ideologiju i bunt mladih ljudi – za nastanak subkultura ili kontra-kultura unutar društva. Od 70-ih godina možemo pratiti razvoj elektronske glazbe i klubske scene te kako je ona postala mjesto promijene –...
"ZERO WASTE" - analiza i povijesni kontekst u modnom sustavu
"ZERO WASTE" - analiza i povijesni kontekst u modnom sustavu
Ana Paulić
Tema rada orbitira oko preklapanja sfera suvremene, vrlo aktualne domene ekologije, održive proizvodnje, zaštite okoliša te modne proizvodnje unutar društva koje se u prvim desetljećima novoga tisućljeća nalazi u dubokoj krizi resursa. Sama problematika nudi višestruke aspekte sagledavanja, od šire gospodarske slike društva, principa funkcioniranja trgovine i razmjene, kojih modni svijet čini značajni udio, pa sve do psihologije na razini pojedinca kao krajnjeg korisnika mode....
3D ispis na plošne tekstilne materijale
3D ispis na plošne tekstilne materijale
Barbara Kolenko
U svim tehnologijama, pa tako i u tekstilnoj, danas se postiţu veliki napreci u procesima proizvodnje kroz primjenu novih tehnologija. Jedna grupa tih tehnologija su i tehnologije aditivne proizvodnje koje su postale jedne od vodećih tehnologija koje se istraţuje i razvija, u vrlo kratkom roku. Iz tog razloga, u ovom radu istraţena je mogućnost aditivne proizvodnje direktno na tekstilne materijale, u funkcionalne ili dekorativne svrhe. Korišteno je nekoliko vrsta i tipova plošnih...
ANALIZA BALETNOG KOSTIMA I ERGONOMSKI ZAHTJEVI
ANALIZA BALETNOG KOSTIMA I ERGONOMSKI ZAHTJEVI
Jana Zujović
Ovim radom prikazana je detaljna analiza kostima koji se koriste u baletu, te su objašnjeni ergonomski zahtjevi istih. Podrobno su pojašnjeni svi vaţni ĉimbenici koji graciozni balet ĉine sasvim razliĉitim plesom od svih ostalih. Vaţno je napomenuti kako autorica diplomskog rada, u odreĊenim dijelovima, dijeli znanje koje je osobno stekla u svojoj profesionalnoj plesnoj karijeri. Radu dodatno doprinose i razgovori s balerinama te njihova viĊenja i osobna oĉekivanja od kostima koji...
Akustični tekstil i njegova primjena u apsorpciji zvuka
Akustični tekstil i njegova primjena u apsorpciji zvuka
Karlo Golubić
Od roĎenja čovjek svojim osjetilima lakoćom upija ţivotnu sredinu u kojoj se nalazi te joj se prilagoĎava i ostvaruje svoj ţivotni smisao. Prvi osjet koji čovjek razvije i onaj koji posljednji nestaje je sluh. Već dijete u majčinoj utrobi svojim sluhom počinje zapaţati zvukove poput majčina glasa. Gotovo ne postoji trenutak u kojem osjet sluha moţemo isključiti iz ţivotnih funkcija. Skoro sve pojave i procesi ţivotne sredine proizvode odreĎeni zvuk, bio on visoke razine ili...
Alexander Mcqueen kao inspiracija u vlastitoj kolekciji
Alexander Mcqueen kao inspiracija u vlastitoj kolekciji
Tatjana Grivić
Alexander McQueen bio je vodeća figura u stvaranju fantastičnih modnih događaja koji su u sebi kombinirali dizajn, tehnologiju i performans, a s druge strane bio je genij modernog vremena čiju su gotičku estetiku prihvatile žene diljem svijeta. Ovaj rad istražuje odnose mode i umjetnosti, te nastoji analizirati radove na primjeru Alexandera McQueena. Kroz ovaj rad bavit ću se analizom mode i umjetnosti, kao i njihovim sličnostima. Proučiti ću umjetnost te usporedit sa radovima i...
Alisa u zemlji čudesa kao inspiracija u kreiranju odjeće za performans
Alisa u zemlji čudesa kao inspiracija u kreiranju odjeće za performans
Mirna Mihoković
U završnom radu Inspiracija za kolekciju na temu Alise u Zemlji čudesa obrađen je životopis pisca Lewisa Carrolla, ukratko je prepričano njegovo najpoznatije djelo te su navedeni su razni psihološki pristupi interpretaciji ove nadrealistične priče o Alisinim pustolovinama. Navedena su i najpoznatija djela nastala uzorom na ovu priču. Nadalje, objašnjena je povijest cirkusa, njegov nastanak i razvoj, tipovi cirkusa, povijest cirkuskog kostima te vrste performansa koje umjetnici...
Analiza opusa i rekonstrukcija opernog kostima Ruže Cvjetičanin
Analiza opusa i rekonstrukcija opernog kostima Ruže Cvjetičanin
Ani Adulmar
Diplomski rad Analiza opusa i rekonstrukcija operetnog kostima Ruže Cvjetičanin nastao je iz želje za očuvanjem uspomene na značajne osobe iz hrvatske kazališne djelatnosti izvođače, ali i kostimografe. U radu se kroz nekoliko poglavlja opisuje umjetničko djelovanje zagrebačke operetne zvijezde prošlog stoljeća, Ruže Cvjetičanin. Također, istražuje se kostimografija u operetama u kojima je nastupala, a kao uvod spominje se put profesije kostimografa u Hrvatskoj. U...
Apstraktni elementi u kreiranju odjevnih predmeta
Apstraktni elementi u kreiranju odjevnih predmeta
Tajana Kolarec
Istraživanjem razvoja europskog i američkog apstraktnog slikarstva u različitim stilovima moderne umjetnosti u periodu 20. Stoljeća upoznajemo se s radom umjetnika. Kroz razvoj lirske i organičke, te geometrijske apstrakcije, apstraktnog ekspresionizma i minimalizma uočili smo tendenciju apstraktne umjetnosti, boje i oblika na slici napuštanje realnosti i pretvaranje likovnih elemenata u čistu ekspresiju umjetnikovih unutarnjih osjećanja, energije i ritma. Na slikama ima oblika...
BOJE KAO MEDIJ KOMUNIKACIJE IZMEDU PROIZVOĐAČA I POTROŠAČA
BOJE KAO MEDIJ KOMUNIKACIJE IZMEDU PROIZVOĐAČA I POTROŠAČA
Bernarda Jelić
U diplomskom radu je istražen utjecaj boje kao komunikacijskog medija između proizvođača i potrošača. U prvom dijelu teorijskog pregleda istražen je utjecaj boje, njena psihologija i utjecaji boja na ljude, tipovi boja prilagođeni mediju i sustavi miješanja boje, odnos plohe i boje i teorija sustava boja. Višestruko značenje boja i njena primjena, što u svakodnevnom životu, što u profesionalnom svijetu je gotovo neograničeno. Boja je finalni kvalitativni segment kojima ljudsko...
Balerine Edgara Degasa kao poticaj u osobnom likovnom stvaralaštvu
Balerine Edgara Degasa kao poticaj u osobnom likovnom stvaralaštvu
Martina Krile
Tema ovog završnog rada je Edgar Degas, jedan od najeminentnijih predstavnika francuskog impresionizma. Najveća je pažnja posvećena njegovoj ljubavi i pristupu prema balerinama. Zašto balerine? Zašto su toliko fascinantne? Što nas to toliko zaokuplja da ih samo gledamo? Zašto se Edgar Degas odlučio baš za balerine vječito je pitanje koje se postavlja u mnogim analizama. U ovom se radu na to pitanje nudi nekoliko mogućih odgovora. Opisana su neka njegova slikarska djela, te...
Bijelo kao poticaj u kreiranju tekstila
Bijelo kao poticaj u kreiranju tekstila
Antonija Cvitković
U tekstualnom dijelu završnog rada na temu „Bijelo kao poticaj u kreiranju tekstila“ istražen je fenomen bijelog i instalacija kipara Petra Barišića „Bijelo“ iz 2008. godine kao izvori inspiracije za stvaranje autorske kolekcije uzoraka za tekstil namijenjen uređenju interijera. U likovnom dijelu rada prezentirano je 18 autorskih radova, idejnih rješenja za tekstil, kod kojih je naglasak na teksturi i igri svjetla i sjene, a koji bi bili realizirani tehnikom tkanja.

Pages