Pages

"Club kids"
"Club kids"
Tomislav Hvasta
20. stoljeće kroz svako desetljeće bilo je obilježeno promjenama koje su se najviše očitavale u svijetu mode i glazbe. Od jazz-a i flapper djevojaka u underground barovima 1920-ih u New Yorku do Londonske New Romantics scene 1980-tih; glazba i moda dva su bitna čimbenika - uz ideologiju i bunt mladih ljudi – za nastanak subkultura ili kontra-kultura unutar društva. Od 70-ih godina možemo pratiti razvoj elektronske glazbe i klubske scene te kako je ona postala mjesto promijene –...
"Mali princ" Antonie-a de Saint-Exupery-a kao inspiracija za kreiranje tekstila
"Mali princ" Antonie-a de Saint-Exupery-a kao inspiracija za kreiranje tekstila
Irena Kljajić
Tema ovog diplomskog rada je knjiţevno djelo „Mali princ“ Antoine de Saint Exupéry-a kao inspiracija za kreiranje tekstila. Rad započinje biografijom Antoine de Saint Exupéry-a, te osnovnim karakteristikama njegovog knjiţevnog djela. Zatim, rad sadrţi analizu knjiţevnog djela kao moderne bajke, romana. Napravila sam istraţivanje teksta knjige i ilustracija u usporedbi sa animiranim filmom, fokusirajući se na momente gdje se pojavljuju likovi, odjeća, tekstil. Opisala sam mapu...
"ZERO WASTE" - analiza i povijesni kontekst u modnom sustavu
"ZERO WASTE" - analiza i povijesni kontekst u modnom sustavu
Ana Paulić
Tema rada orbitira oko preklapanja sfera suvremene, vrlo aktualne domene ekologije, održive proizvodnje, zaštite okoliša te modne proizvodnje unutar društva koje se u prvim desetljećima novoga tisućljeća nalazi u dubokoj krizi resursa. Sama problematika nudi višestruke aspekte sagledavanja, od šire gospodarske slike društva, principa funkcioniranja trgovine i razmjene, kojih modni svijet čini značajni udio, pa sve do psihologije na razini pojedinca kao krajnjeg korisnika mode....
3D ispis na plošne tekstilne materijale
3D ispis na plošne tekstilne materijale
Barbara Kolenko
U svim tehnologijama, pa tako i u tekstilnoj, danas se postiţu veliki napreci u procesima proizvodnje kroz primjenu novih tehnologija. Jedna grupa tih tehnologija su i tehnologije aditivne proizvodnje koje su postale jedne od vodećih tehnologija koje se istraţuje i razvija, u vrlo kratkom roku. Iz tog razloga, u ovom radu istraţena je mogućnost aditivne proizvodnje direktno na tekstilne materijale, u funkcionalne ili dekorativne svrhe. Korišteno je nekoliko vrsta i tipova plošnih...
3D modeliranje ljudskog tijela i odjeće za koncept video igre
3D modeliranje ljudskog tijela i odjeće za koncept video igre
Lukrecija Mesek
U diplomskom radu prikazano je modeliranje i oblikovanje 3D likova ženskog tijela, za potrebe razvoja koncepta video igre. Kao osnova za modeliranje likova tijela korišten je parametarski model tijela iz CAD sustava za računalno projektiranje odjeće. Za oblikovane modele tijela primjenom CAD sustava projektirani su 3D modeli odjevnih predmeta, inspirirani gotičkim stilom odjevanja. Računalno su dizajnirane teksture te su oblikovani dodaci na modelu primjenom programa za digitalno...
ANALIZA BALETNOG KOSTIMA I ERGONOMSKI ZAHTJEVI
ANALIZA BALETNOG KOSTIMA I ERGONOMSKI ZAHTJEVI
Jana Zujović
Ovim radom prikazana je detaljna analiza kostima koji se koriste u baletu, te su objašnjeni ergonomski zahtjevi istih. Podrobno su pojašnjeni svi vaţni ĉimbenici koji graciozni balet ĉine sasvim razliĉitim plesom od svih ostalih. Vaţno je napomenuti kako autorica diplomskog rada, u odreĊenim dijelovima, dijeli znanje koje je osobno stekla u svojoj profesionalnoj plesnoj karijeri. Radu dodatno doprinose i razgovori s balerinama te njihova viĊenja i osobna oĉekivanja od kostima koji...
Adsorpcija bojila tirkiznog tona na kationizirane pamučne tkanine
Adsorpcija bojila tirkiznog tona na kationizirane pamučne tkanine
Nathália Mocivuna Nascimento
Kationiziranje pamuka je alternativna metoda za poboljšanje adsorpcije anionskih bojila i površinskih aktivnih tvari. Iz tog razloga zadatak ovog rada je istražiti adsorpciju bojila tirkiznog tona na kationizirane pamučne tkanine i to: kisela, bazna, direktna i reaktivna bojila. Učinci su istraženi kroz promjene spektralnih karakteristika nakon bojadisanja i jednog ciklusa pranja. Rezultati su pokazali da naboj površine materijala ima značajnu ulogu pri iscrpljenju. Bijeljeni...
Adsorpcija tenzida na filter iz kationizirane celuloze
Adsorpcija tenzida na filter iz kationizirane celuloze
Valerijan Lukač
Zbog velikih troškova koji su dosad proizilazili zbog potrošnje aktivnog ugljena u sustavima za pročišćavanje otpadnih voda tekstilne industrije, kao i niske adsorpcije anionskih tvari na filtre od aktivnog ugljena, istražena je mogućnost korištenja modificirane celuloze u tu svrhu. Celuloza, u ovom radu liocelni pust, je kationiziran različitim sredstvima te se ispitivala adsorpcija tenzida na filter od kationiziranog liocelnog materijala. Istražena je adsorpcija anionskih,...
Akustični tekstil i njegova primjena u apsorpciji zvuka
Akustični tekstil i njegova primjena u apsorpciji zvuka
Karlo Golubić
Od roĎenja čovjek svojim osjetilima lakoćom upija ţivotnu sredinu u kojoj se nalazi te joj se prilagoĎava i ostvaruje svoj ţivotni smisao. Prvi osjet koji čovjek razvije i onaj koji posljednji nestaje je sluh. Već dijete u majčinoj utrobi svojim sluhom počinje zapaţati zvukove poput majčina glasa. Gotovo ne postoji trenutak u kojem osjet sluha moţemo isključiti iz ţivotnih funkcija. Skoro sve pojave i procesi ţivotne sredine proizvode odreĎeni zvuk, bio on visoke razine ili...
Aleksander McQueen i suvremena moda
Aleksander McQueen i suvremena moda
Anja Brkić
Rad se bavi jednim od kontroverznijih dizajnera 20. i 21.stoljeća, a obuhvatit će njegov život, 2 značajne revije i njihovu izvedbu, te poruku koju je dizajner htio prenijeti.
Alexander Mcqueen kao inspiracija u vlastitoj kolekciji
Alexander Mcqueen kao inspiracija u vlastitoj kolekciji
Tatjana Grivić
Alexander McQueen bio je vodeća figura u stvaranju fantastičnih modnih događaja koji su u sebi kombinirali dizajn, tehnologiju i performans, a s druge strane bio je genij modernog vremena čiju su gotičku estetiku prihvatile žene diljem svijeta. Ovaj rad istražuje odnose mode i umjetnosti, te nastoji analizirati radove na primjeru Alexandera McQueena. Kroz ovaj rad bavit ću se analizom mode i umjetnosti, kao i njihovim sličnostima. Proučiti ću umjetnost te usporedit sa radovima i...
Alisa u zemlji čudesa kao inspiracija u kreiranju odjeće za performans
Alisa u zemlji čudesa kao inspiracija u kreiranju odjeće za performans
Mirna Mihoković
U završnom radu Inspiracija za kolekciju na temu Alise u Zemlji čudesa obrađen je životopis pisca Lewisa Carrolla, ukratko je prepričano njegovo najpoznatije djelo te su navedeni su razni psihološki pristupi interpretaciji ove nadrealistične priče o Alisinim pustolovinama. Navedena su i najpoznatija djela nastala uzorom na ovu priču. Nadalje, objašnjena je povijest cirkusa, njegov nastanak i razvoj, tipovi cirkusa, povijest cirkuskog kostima te vrste performansa koje umjetnici...

Pages