Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Modifikacija površine poliesterske tkanine nanočesticama tribomehanički aktiviranoga prirodnog zeolita (TMAZ)

Grancarić, Ana Marija; Tarbuk, Anita; McCall, David (2008)