master's thesis
Moda i društvo spektakla - modne revije i izvedba

Vlatka Kelemen (2017)
University of Zagreb
Faculty of Textile Technology
Department of Fashion Design