master's thesis
Određivanje vlačnih svojstava čarapa

Petar Radanović (2018)
University of Zagreb
Faculty of Textile Technology
Department of Projecting and Management of Textiles