master's thesis
Modifikacija svojstava vune primjenom hladne nisko-tlačne plazme

Josip Jelić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Textile Technology
Department of Materials, Fibres and Textile Testing